Loading...

XML ile Hitaplı Mesaj Gönderimi

XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi

XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik paketler halinde göndermeniz gerekmektedir.

XML ile Hitaplı (Parametrik) SMS Gönderimi için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<SMS>
  <oturum>
   <kullanici>Kullanıcı Adınız</kullanici>
   <sifre>Şifreniz</sifre>
  </oturum>
  <baslik>Numaralı gönderim için bu kısmı boş bırakabilirsiniz.</baslik>
  <mesaj>
   <metin>Sayin Veli Dogan, borcunuz 15TL dir.</metin>
   <alici>5428887766</alici>
  </mesaj>
  <mesaj>
   <metin>Sayin Hasan Dogan, borcunuz 20TL dir.</metin>
   <alici>5556665544</alici>
  </mesaj>
  <mesaj>
   <metin>Sayin Haci Dogan, borcunuz 25TL dir.</metin>
   <alici>5057776655</alici>
  </mesaj>
</SMS>
http://enuygunsms.net/api-v3/xml_ozel_api.php
Post URL


Parametreler :

Kullanıcı: e-TopluSMS'de kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
Şifre: e-TopluSMS'de kayıtlı olan şifrenizdir.
Başlık: Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir.Azami 11 karakter olabilir.
Metin: Mesaj metnini belirtir.
Alıcılar: Mesajın gönderileceği numaraları belirtir.Başına 0 konulmadan girilmelidir.Birden fazla kişiye mesaj göndermek için araya virgül (,) konularak yazılmalıdır.

Dönen Sonuçlar :
Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir.
Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner.ERR kısmı her zaman sabittir.

</> Örnek PHP Kodu

<?php
 
  set_time_limit(0);
 
  ini_set('mysql.connect_timeout', 600);
  ini_set('default_socket_timeout', 600);
 
 
 
  function sendRequest($site_name,$send_xml,$header_type=array('Content-Type: text/xml'))
  {
 
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$site_name);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$send_xml);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header_type);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
 
    $result = curl_exec($ch);
 
    return $result;
  }
 
  $xml = "
  <SMS>
    <oturum>
     <kullanici>Kullanıcı Adınız</kullanici>
     <sifre>Şifreniz</sifre>
    </oturum>
    <baslik>Numaralı gönderim için bu kısmı boş bırakabilirsiniz.</baslik>
    <mesaj>
      <metin>Sayin Veli Dogan, borcunuz 15TL dir.</metin>
      <alici>5428887766</alici>
    </mesaj>
    <mesaj>
      <metin>Sayin Hasan Dogan, borcunuz 20TL dir.</metin>
      <alici>5556665544</alici>
    </mesaj>
    <mesaj>
      <metin>Sayin Haci Dogan, borcunuz 25TL dir.</metin>
      <alici>5057776655</alici>
    </mesaj>
  </SMS>";
 
 
  $gonder = sendRequest("http://enuygunsms.net/api-v3/xml_ozel_api.php",$xml);
 
  die($gonder);
 
 
?>
Scroll to Top