Loading...

XML ile Rapor Sorgulama

XML ile Rapor Sorgulama
Bu method ile gönderimlerinize ait raporlarınızı anında sorgulayabilirsiniz

XML Rapor Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<RAPOR>
  <oturum>
   <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>
   <sifre>Şifre</sifre>
  </oturum>
  <rapor>
   <raporid>Mesaj gonderimi sirasinda gelen ok cevapli id...</raporid>
  </rapor>
</RAPOR>
http://enuygunsms.net/api-v3/xml_rapor.php
Post URL

Parametreler :
kullanici : Sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
sifre : Sistemde kayıtlı olan şifrenizdir.
raporid : Mesaj gönderiminden dönen mesaj id sidir.

Dönen Örnek XML Yapısı:

<SONUC>
  <BEKLEYEN>5329998877,5338887766</BEKLEYEN>
  <ILETILEN>5459998877</ILETILEN>
  <HATALI>5006665544</HATALI>
</SONUC>

Örnek PHP Kodu

<?php
 
  set_time_limit(0);
 
  ini_set('mysql.connect_timeout', 600);
  ini_set('default_socket_timeout', 600);
 
  function sendRequest($site_name,$send_xml,$header_type=array('Content-Type: text/xml'))
  {
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$site_name);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$send_xml);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header_type);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
 
    $result = curl_exec($ch);
 
    return $result;
  }
 
  $xml = "
  <RAPOR>
    <oturum>
     <kullanici>Kullanıcı Adınız</kullanici>
     <sifre>Şifreniz</sifre>
    </oturum>
    <rapor>
      <raporid>Mesaj gönderimi sırasında gelen OK cevaplı ID...</raporid>
    </rapor>
  </RAPOR>";
 
  $gonder = sendRequest("http://enuygunsms.net/api-v3/xml_rapor.php",$xml);
 
  die($gonder);
 
?>
Scroll to Top