Loading...

XML ile SMS Gönderimi

XML ile SMS Gönderme
XML ile SMS Gönderimi azami 100.000 kişiye kadar yapılabilmektedir. 100.000 adet üzerindeki gönderimlerinizi loop ederek 100.000 er adetlik paketler halinde göndermeniz gerekmektedir. XML ile SMS Gönderimi için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir

<SMS>
  <oturum>
   <kullanici>[KULLANICI_ADINIZ]</kullanici>
   <sifre>[ŞİFRENİZ]</sifre>
  </oturum>
  <mesaj>
   <baslik>BASLIK</baslik>
   <metin>XML Api ile sms gonderimi...</metin>
   <alicilar>5329998877,5309998877,5429998877</alicilar>
   <tarih>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</tarih>
  </mesaj>
  <karaliste>kendi|genel</karaliste>
  <izin_link>true</izin_link>
  <izin_telefon>true</izin_telefon>
</SMS>
http://enuygunsms.net/api-v3/xml_api.php
Post URL

Parametreler

 • kullanici : e-TopluSMS'de kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
 • sifre : e-TopluSMS'de kayıtlı olan şifrenizdir.
 • baslik : Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir.Azami 11 karakter olabilir.
 • metin : Mesaj metnini belirtir.
 • alicilar : Mesajın gönderileceği numaraları belirtir.Başına 0 konulmadan girilmelidir.Birden fazla kişiye mesaj göndermek için araya virgül (,) konularak yazılmalıdır.
 • tarih : Boş bırakılması durumunda mesaj hemen gider,ileri bir tarihte gönderim için 19 karakter olacak şekilde yukarıdaki formata uygun şekilde girilmelidir.
 • karaliste : Sistem üzerinde bulunan karalisteyi kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. 2 parametre almaktadır. Bu parametreler, "genel" (Genel olarak kullanılan karalisteyi kontrol eder.) veya "kendi" (size ait olan kara listenizi kontrol eder.) olarak kullanılabilir.
 • izin_link : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal metninin eklenmesini sağlar.
  (Ör: SMS Listemizden çıkmak için http://iptal.biz/xxxxxx)
 • izin_telefon : true değeri gönderildiğinde mesaj metnine otomatik olarak iptal telefonunun eklenmesini sağlar.
  (Ör: SMS Listemizden çıkmak için 02162120750 numarasını 1 kez çaldırınız.)
 • Dönen Sonuçlar
 • OK|MesajID Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda dönen sonuçtur. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım rapor IDnizi belirtir.
 • ERR|Açıklama Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda türkçe açıklama içeren hata mesajları döner. ERR kısmı her zaman sabittir.


</> Örnek PHP Kodu

<?php

set_time_limit(0);

date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');

function sendRequest($site_name,$send_xml,$header_type=array('Content-Type: text/xml'))
{
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$site_name);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$send_xml);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header_type);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);

  $result = curl_exec($ch);

  return $result;
}

$xml = '<SMS>'.
    '<oturum>'.
      '<kullanici>'.$_POST['kullanici'].'</kullanici>'.
      '<sifre>'.$_POST['sifre'].'</sifre>'.
    '</oturum>'.
    '<mesaj>'.
      '<baslik>'.$_POST['baslik'].'</baslik>'.
      '<metin>'.$_POST['metin'].'</metin>'.
      '<alicilar>'.$_POST['alicilar'].'</alicilar>'.
    '</mesaj>'.
    '<karaliste>'.$_POST['karaliste'].'</karaliste>'.
    '<izin_link>true</izin_link>'.
    '<izin_telefon>true</izin_telefon>'.
  '</SMS>';

$sonuc  = sendRequest('http://enuygunsms.net/api-v3/xml_api.php', $xml);

if (substr($sonuc, 0, 2) == 'OK')
{
  list($ok, $mesaj_id) = explode('|', $sonuc);
  echo 'Mesaj gönderildi. Rapor için ' . $mesaj_id . ' kodunu kullanabilirsiniz.';
}
elseif (substr($sonuc, 0, 3) == 'ERR')
{
  list($err, $mesaj) = explode('|', $sonuc);
  echo 'Hata (' . $err . ') oluştu. ' . $mesaj;
}
else
{
  echo 'Bilinmeyen bir hata oluştu. ' . $sonuc;
}

?>
Scroll to Top